วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 260854

26 สิงหาคม 2554 ออกร่วมปฏิบัติการและอบรมเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาในพื้นที่

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 2554

อบรมเกษตรกรบ้านสันป่าเกี๊ยะ ด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า